Spørsmål 1: Hva slags hus tegner dere?

Vi har gjennomført en rekke forskjellige byggeprosjekter, i tillegg til at vi også utvikler idéer og konsepter, og gjør utredninger og planarbeid. Tradisjonelt har vi tegnet mange boliger; noen eneboliger og fritidsboliger, men også tomannsboliger, rekkehus og større boligprosjekter og omsorgsboliger - gjerne i regi av boligbyggerlag, eller for det offentlige, og da som regel Husbankfinansierte.

Spørsmål 2: Hva koster det å tegnet et hus?

Det avhenger helt av størrelsen og kompleksiteten på oppgaven. Som regel gjennomfører vi et uforpliktende møte der vi prøver å skape oss et bilde av oppgaven, og kundens ønsker og behov. På det grunnlaget utarbeider vi en oppgaveforståelse med forslag til ytelser, og et kostnadsestimat/pristilbud. Er oppgaven uklar, eller kunden usikker på veivalg, anbefaler vi ofte at det utarbeides noen raske skisser og gjøres en liten mulighetsstudie. Det gjøres gjerne etter medgått tid, men med en timeramme. Dette kan være alt fra et par timer til femten-tjue.

Spørsmål 3: Hva koster et hus?

På samme måten som prosjekteringskostnaden avhenger det helt av størrelsen og kompleksiteten - og type bygg. Men vi har erfaring med, og gode verktøy for, å kostnadsberegne forskjellige typer byggeprosjekter. HolteProsjekt Budsjett, HolteProsjekt Anbud og Holtes Kalkulasjonsnøkkel, er alle programmer som kan benyttes. Alle baserer seg på en anerkjent prisdatabaser som oppdateres årlig, og har anerkjente beregningsmodeler for usikkerhet, m.m. Et kostnadsoverslag kan være helt enkelt og basert på bygningstype og bruttoareal, eller det kan gjøres detaljert på grunnlag av beregnede mengder og priser på arbeid og materialer (bygningsdeler).

Spørsmål 4: Kan dere hjelpe til med papirmølla?

Ja, vi har veldig ofte rollen som ansvarlig søker. Arkama as har sentral godkjenning i høyeste tiltaklasse (3) som søker og som prosjekterende av arkitektur. I tillegg har vi sentral godkjenning for oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2. Vi er ikke jurister, men vi har god innsikt i lover og forskrifter knyttet til bygningstiltak. Og spørsmål vi ikke kan svare på, vet vi gjerne hvor vi skal gå for å finne svaret.

Spørsmål 5: Hvor har dere flest prosjekter?

Vi har de aller fleste av våre prosjekter i Østfold - hvor i Østfold kan variere - men det er ikke en regel uten unntak. Vi følger godt med i den teknologiske utvklingen, og den gjør det stadig lettere å kommunisere over større avstander. Vi ser allerede at kolleger fra andre land kaprer prosjekter i Østfold, så vi må nok være forberedt på å rette blikke utover selv, også. Samarbeidet med Anders Byng Strøm, Strøm Arkitektur AS, som har hovedsete i København er også et skritt i den retningen.