Morten

 • Ordfører Voldens vei 9
 • 1850 Mysen
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • www.arkama.no
 • +47 90 60 25 89

 

 

Arbeidspraksis/ansettelsesforhold

Arkitektkontoret BA 62 AS1988 — 1990
Arkitekt (assistent)2743,5 timer variert praksis

Selvstendig næringsdrivende1991 — 1992
Arkitekt988,5 timer - varierte oppdrag for forskjellige arkitektfirmaer

Bjørn Glomsrød AS1992 — 1995
Arkitekt (assistent)3984 timer variert praksis

Bjørn Glomsrød AS1996 — 1998
Arkitekt1156,5 timer + 6 måneder barselpermisjon

Østre linje arkitekter as1998 — 2000
ArkitektFast ansatt i forbindelse med etableringen av ØLA

Arkama as (Østre linje arkitekter mysen as 2000 — dags dato
ArkitektArkama as fra 2006 (Østre linje arkitekter mysen as fra 2000). Deleier 33% fra 1.juli 2005, 50% fra 1.januar 2008, 1/3 fra 1.januar 2016

Nøkkelkvalifikasjoner

 • Utvikling av idékonsepter.
 • Utredninger/programmering.
 • Saksbehandler nybygg og rehabilitering.
 • Reguleringsplan/reguleringstegninger.
 • Erfaren bruker av ArchiCAD (BIM)
 • Mengdebeskrivelser etter NS 3420, anbudsbehandling og prosjektoppfølging på G-prog Beskrivelse.
 • Håndterer Adobe Acrobat for dokument-/tegningshåndtering og distribusjon, Adobe Illustrator og Adobe InDesign for grafisk formgivning/dokumentproduksjon (Adobe Creative Suite).
 • Benytter følgende programmer fra HolteByggsafe: eByggesak (søknad), Budsjett (tidligfase kalkyle), Regnskap (byggeregnskap), samt Time og Faktura (internt).
 • Generell kompetanse på PC - Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint osv.).
 • En viss kjennskap til energiberegningsprogrammet SIMIEN
 • En viss kjennskap til GEMINI terreng (primært til utarbeidelse av arealplaner)
 

Utdannelse

Examen Artium1981 — 1984
Indre Østfold Videregående skole

Militær førstegangstjeneste1984 — 1985
Brigaden i Nord-Norge

Arkitektutdannelse1985
Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO)
 

Kurs og etterutdannelse

2013   Studietur til Paris (NAL Akademiet v/Richard Engelbrektson)
2012   Kurs i ny MAKS 10 og uavhengig kontroll (NAL Akademiet)
2011   BIM-seminar (UMB Ås)
2011   Kurs for Ansvarlig Søker (NAL Akademiet)
2010   Studietur til Wien og Linz - passivhus (Future-built)
2009   Kurs i ny Plan og bygningslov (NAL Akademiet)
2009   ECO-BOX startpakke (bedriftsinternt - NAL v/Andrew Holt)

2008   Studietur til Svalbard/Longyearbyen (Iver Rode/egen regi)
2008   Fagseminar om fukthåndtering (Østfold Fylkeskommune)
2007   Kurs i nye tekniske forskrifter/nye energikrav (NAL Akademiet)
2006   Studietur til Vorarlberg og Graubunden (NAL Akademiet v/Peder Krag)
2005   Studietur til Barcelona (NAL Akademiet v/Einar Dahle)
2003   Studietur til København
2003   Kurs i byggesak for rådgivere/arkitekter (HolteProsjekt)
2001   Studietur til Malmø (boligutstillingen)
2001   Kurs i bruk og forståelse av NS 3420, beskrivelsestekster (NBR)
2000   Videregående kurs Archicad
2000   Studietur til Berlin
1999   Studietur til Kolding/Århus
1998   Etterutdanningskurs i nye byggeforskrifter (NAL)
1997   Etterutdanningskurs i Plan og bygningsloven (RIF)

Referanseprosjekter

 • Opsahl gård: Utvikling av bolig-/bygningstype og detaljregulering, 30 boenheter. Saksbehandler, søker og prosjekterende (de første 18 leilighetene under oppførelse)
 • Kirkelund skole, Skiptvet: tilbygg/ombygging. Skisseprosjekt, forprosjekt/tilbudsbeskrivelse NS3420 og gjennomføring. Saksbehandler, søker og prosjekterende. (ferdigattest august 2014)
 • Omsorgsboliger, Marker; 10 leiligheter i frittstående svalgangshus. Skisseprosjekt, forprosjekt/kravspesifikasjon og gjennomføring. Saksbehandler, søker og prosjekterende (ferdigattest august 2014)
 • Mysen Idrettspark; skisseprosjekt for svømmehall, flerbrukshall, m.m. samlokalisert med eksisterende idrettshall, Eidsberghallen (som del av prosjektgruppe tilknyttet Eidsberg Idrettsråd/Stiftelsen Mysen Idrettspark)
 • Fellesmagasin for Oslomuseene; programmering/mulighetsstudie for museumsmagasiner for Norsk Teknisk museum, Oslomuseene, Norsk Maritimt museum og Oslo kommune, Kulturetaten (anslått arealbehov 50000m2)
 • Mysen videregående skole; tilbygg/ombygging RM/MK (4300m2 BTA, budsjett ca. 120 millioner). Forprosjekt/ tilbudsbeskrivelse NS 3420 og gjennomføring. Saksbehandler, søker og prosjekterende. (Ferdig 2012)
 • Eidsberg ungdomsskole; tilbygg/ombygging. Skisseprosjekt, forprosjekt/tilbudsbeskrivelse NS 3420 og gjennomføring, hovedentreprise. Saksbehandler, søker og prosjekterende. (Ferdig 2011)
 • Mysen videregående skole; programarbeid og skisseprosjekt for samlet plan (definere/vurdere skolens samlede arealbehov – akutt og for framtiden). Engasjert på timebasis for første del av utbyggingen (budsjett ca. 50 millioner)
 • Servicebygg Rakkestad bygdetun og Hjemmefrontmuseet; (skisseprosjekt/kalkyle for Rakkestad kommune høsten 2007)
 • Askheim; 8 400m² bolig-, og næringsbygg sentralt i Askim. 59 leiligheter i varierende størrelse, samt 1 700m² næring. Saksbehandler/prosjekterende (ferdig desember 2008)
 • Eidsbergveien/Stallgata/Møllegata i Askim kommune; Bebyggelsesplan m/bestemmelser for kvartalet. Plangrunnlag for prosjektet ”Askheim” - vedtatt 7.desember 2005
 • Trøgstad Ungdomsskole; Utredning av utbyggings-/ombyggingsalternativer – ferdig våren 2005
 • Psykiatriboliger Rakkestad; 5 leiligheter pluss fellesarealer. Saksbehandler/prosjekterende fram til innvilget rammetillatelse og kontrahering av entreprenør våren 2005
 • Åsen Skog II/Roås; reguleringsplan m/bestemmelser for boligområde i Eidsberg kommune – vedtatt 27.mai 2004. Saksbehandler/prosjekterende
 • Kvartal 62A; Prosjektering av 55 (67) leiligheter i Sarpsborg sentrum. Saksbehandler/prosjekterende fram til godkjent rammesøknad våren 2004
 • Mysen videregående skole; Ombygging for lærerarbeidsplasser. Saksbehandler, søker og prosjekterende (Ferdig mars 2003)
 • Utleieboliger Rom Nordre, Askim; 14 leiligheter i variert småhusbebyggelse. (Ferdig høsten 2002). Saksbehandler, søker og prosjekterende
 • Furua borettslag, Askim; Variert småhusbebyggelse (10 eneboliger og 5 firemannsboliger). Saksbehandler, søker og prosjekterende. (Ferdig høsten 2002)
 • 1. plass i konkurransen ”14 for 9” i regi av Husbanken og Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag, 2001, sammen med Asbjørn Løvholen og Anders Crogård
 • Deltakelse i konkurranse om ny Mysen Skole (3-parallell barneskole)
 • Østfold Energi, administrasjons-, og driftsbygg i Askim
 • Reguleringsplan for Gocart-bane i Trøgstad. Saksbehandler/prosjekterende
 • 2 Brødre (Møbelringen) møbelhus, Oslo – ferdig våren 1998. Saksbehandler/prosjekterende
 • Jessheim barneskole, ombygging og tilbygg. Assistent for Bjørn Glomsrød fra konkurranseprosjekt og gjennom det meste av prosessen
 • Villa Stenersen - rehabilitering. Oppmåling, registrering og opptegning av eksisterende situasjon. Kontakt med Riksantikvaren og Docomomo
 • Oslogate 21 og Kjølberggata 9 – boligrehabilitering for Boligbedriften, Oslo. Deltakelse som assistent for Bjørn Glomsrød gjennom hele prosessen fra skisseprosjekt til ferdigbefaring
 • Tannlegehøgskolen i Oslo – rehabilitering
 • Husebyveien 2-4 - boliger i Oslo
 • Sunnås terrasse - boliger i tilknytning til Sunnås sykehus, Nesodden
 • Pilestredet 19-21 og Kristian Augustsgate 5, forretningsbygg i Oslo sentrum (presentert i Byggekunst). Assistent for Tom Granlund, Dagfin Engh og Elisabeth Boe Engh gjennom det meste av prosjektet. Tok i bruk DAK-programmet Robocad, og utarbeidet hovedtegninger til anbud og produksjon
 • Musikkhøgskolen i Oslo og Avishuset Firda i Førde, interiør/inventar. Assistent for Interiørarkitekt Elisabeth Boe Engh (utarbeidelse av anbudsmateriale og diverse presentasjoner)
 • Ekebergveien 233. Næringsbygg, Oslo. Opptegning og fasadeutforming
 • Lyseskrenten 50/52. Boligprosjekt, Oslo. Opptegning og diverse assistentarbeid
 

Interesser

Organisasjonsarbeid innenfor idrett (Fotball og håndball)

Frivillig arbeid, LIONS