Saga Brygge

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: Saga Brygge
  • Prosjektnr: 1238
  • Sted: Nesveien 20
  • Areal / omfang: BYA: 930 kvm
  • Tiltakshaver: Sagodden Brygge AS
Mer i denne kategorien « Kaupang/Gjensidige