Omsorgsboliger Marker

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: Omsorgsboliger Marker
  • Prosjektnr: 1132
  • Sted: Braarudveien, Ørje
  • Byggeår: 2013/2014
  • Areal / omfang: BYA: 668 kvm
  • Tiltakshaver: Marker Kommune
  • Oppdragsgiver: Marker Kommune
  • Rådgivere: Norconsult AS
  • Entreprenører: Sandli Bygg AS

20151018-IMG7763
20151002-IMG7450
18DAG01-01-20151002-IMG7458
20151018-IMG7768
20151002-IMG7449

Lagre

Lagre