Opsahl Gård

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: Opsahl Gård
  • Prosjektnr: 1117
  • Sted: Opsahlveien, MYSEN
  • Byggeår: 2015-
  • Areal / omfang: BYA: 930 kvm
  • Tiltakshaver: Bloksberg Eiendom AS
  • Entreprenører: Haugerud og Vikeby AS