Svalestien

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: Svalestien
  • Prosjektnr: 0533
  • Sted: Svalestien 34, Vinterbro
  • Areal / omfang: BYA: 193 kvm
  • Tiltakshaver: Alfa Gruppen Eiendom AS
  • Entreprenører: Alfa Gruppen Eiendom