Internat Skjeberg

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: Internat Skjeberg
  • Prosjektnr: 0527
  • Sted: Oldtidsveien 35A, Skjeberg
  • Byggeår: 2007/2008
  • Areal / omfang: BYA: 405 kvm
  • Tiltakshaver: Østfold Fylkeskommune
  • Rådgivere: COWI AS
  • Entreprenører: Kopperud og Murtnes Bygg AS