TTC

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: TTC
  • Prosjektnr: 1016
  • Sted: Stabburveien 10, SLITU
  • Byggeår: 2011/2012
  • Areal / omfang: BTA: 4107 kvm
  • Tiltakshaver: TTC Norge AS
  • Oppdragsgiver: TTC Norge AS
  • Entreprenører: Metacon Industrimek AS

20151110-IMG8088