Skolt - Moss

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: Skolt - Moss
  • Prosjektnr: 0736
  • Sted: Vålerveien 159, MOSS
  • Byggeår: 2009/2010
  • Areal / omfang: BYA: 3560 kvm
  • Tiltakshaver: Vålerveien 159 AS
  • Entreprenører: Betongservice AS