Nexans

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: Nexans
  • Prosjektnr: 0549
  • Sted: Knivsøveien 70, Halden
  • Byggeår: 2006/2007
  • Areal / omfang: BTA: Nytt 3200 kvm, Ombygging: 1145 kvm
  • Tiltakshaver: Nexans Norway AS
  • Entreprenører: AF Brødr. Glomsrud Entreprenør AS