Bryn borettslag

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: Bryn borettslag
  • Prosjektnr: 0520
  • Sted: Skogveien, RAKKESTAD
  • Byggeår: 2006/2007
  • Areal / omfang: BYA: 1165 kvm
  • Tiltakshaver: Rakkestad boligbyggelag
  • Oppdragsgiver: Rakkestad boligbyggelag
  • Entreprenører: Skanska Norge AS

20160925-IMG8971
20160925-IMG8909
20160925-IMG8907
20160925-IMG8911
20160925-IMG8967
20160925-IMG8968