Vollene tomannsbolig

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: Vollene tomannsbolig
  • Prosjektnr: 1312
  • Sted: Volleneveien, SPYDEBERG
  • Byggeår: 2013/2014
  • Areal / omfang: BYA: 286 kvm
  • Tiltakshaver: Skiptvet Bygg AS
  • Oppdragsgiver: Skiptvet Bygg AS
  • Entreprenører: Solbrekke Bygg AS

20161002-IMG9001