Kalnes Idrettshall

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: Kalnes Idrettshall
  • Prosjektnr: 0809
  • Sted: Sandtangen, GRÅLUM
  • Byggeår: 2008/2009
  • Areal / omfang: BYA: 2499 kvm
  • Tiltakshaver: Østfold Fylkeskommune - FDA
  • Entreprenører: Arca Nova Entreprenør AS