Ekeberg flerbrukshall

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektnavn: Ekeberg flerbrukshall
  • Prosjektnr: 1401
  • Sted: Stamhusveien, OSLO
  • Byggeår: 2014/2015
  • Areal / omfang: 1620 kvm
  • Tiltakshaver: Undervisningsbygg OSLO KF
  • Entreprenører: Veidekke Entreprenør AS