Ark Ama AS

Litt historie

Fra 1.mai 2021 er Ark Ama AS igjen «herre i eget hus»! I Ordfører Voldens vei 9 har vi drevet vår virksomhet siden foretaket ble stiftet i oktober 2000 (den gang Østre Linje Arkitekter Mysen AS). De siste årene har eiendommen vært eid av et annet selskap, men nå er det 100% under vår kontroll. Huset ble bygget av Bergersen & Kjeldset Arkitektkontor AS i 1990, og har alltid huset arkitektvirksomhet. Johnny Bergersen og Erling Kjeldset var studiekamerater fra København, og etablerte firma sammen tidlig på 1950-tallet. De drev på hvert sitt sted; Erling i Oslo og Johnny i Mysen. Asbjørn Løvholen var ansatt på Mysen og gikk inn som partner når Johnny og Erling nærmet seg pensjonsalder. I en overgangsperiode drev de BKS Arkitektkontor AS sammen, med Asbjørn som daglig leder, før Asbjørn tok over det hele. En kort periode samarbeidet Asbjørn med Dag Eriksen i Østre Linje Arkitekter AS, men de valgte separate veier igjen i 2000, og 982534860 så dagens lys. Asbjørn Løvholen gikk ut av Ark Ama AS i 2017. Arkivene etter Bergersen & Kjeldset har fulgt virksomheten og huset, og forvaltes fortsatt av Ark Ama AS.

Hvor vi er i dag

Ark Ama AS har tre likeverdige eiere; Morten Andersen, Anders Crogård og Skule Marstein. Daglig leder er Morten Andersen (siden 2017). Vi har to faste ansatte; Monika Dodeva og Asbjørn Løvholen, og i tillegg samarbeider vi med Anders Byng Strøm i Strøm Arkitektur AS (stromarkitektur.no) og Gustav Gjerlvall Jeppsson i Rå arkitektur AS (ra-ark.com) på et antall prosjekter.

Hva er vår kjernevirksomhet

Ark Ama AS er sentralt godkjent som ansvarlig søker (SØK) i tiltaksklasse 3 og ansvarlig prosjekterende (PRO) Arkitektur, tiltaksklasse 3, og jobber med et stort spekter av oppgaver innenfor planlegging og arkitektur; fra detaljreguleringsplaner, prosjektutvikling og programmering, til detaljprosjektering av alt fra fritidsboliger og småhus, til mer komplisert byggeri som kulturhus og industri. De fleste oppdrag har vi i «gamle Østfold» og Follo, men måten vi driver vår virksomhet på gir oss få geografiske begrensninger. Vi har høy kompetanse på digitale verktøy, og våre systemer er tilrettelagt for samarbeid, og for å kunne jobbe hvor som helst. De er fleksible og lett skalerbare.

Hva er viktig for oss

«Kunden har alltid rett» er ikke nødvendigvis et godt motto for en rådgiver. Ark Ama AS ønsker selvsagt å være lydhøre for oppdragivers ønsker og behov, men mener samtidig at det beste vi kan tilby kunden er vår kreativitet og erfaring. Vi søker å forene estetikk med miljø, teknikk og totaløkonomi, og gi kunden det som på godt norsk heter «best value for money». Derfor er også utvikling viktig for oss; å være nysgjerrige og stadig høste ny kunnskap.

Våre ansatte

Nyttig informasjon

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner setter rammene for alt som bygges. Når en plan er vedtatt kan grunnlaget for en eventuell protest være borte. Nye planer varsles og sendes på høring, og i vår kommune finner man dette her: https://www.io.kommune.no/tjenester/planer-og-horinger/
Gjeldende planer finner man her: https://www.indrekart.no/arealplaner.425730.no.html

Eiendom

Hvem som eier en eiendom, hvor stor den er, osv. kan man også finne: https://seeiendom.kartverket.no/ Her kan man også få se det som er registrert i grunnboken, men må da logge in med bank-ID. Tjenestene er gratis, og utskrift er mulig.

Plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven med forskrifter finner man selvsagt også på nett. I TEK17 finner man alle tekniske krav, og SAK10 regulerer alt som har med søknader og saksbehandling å gjøre.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/
https://dibk.no/regelverk/sak/

Nyttige lenker

Det finnes ellers et utall nettsider med nyttig informasjon og gode veiledninger. Her er noen som vi selv bruker ofte:
https://www.arkitektur.no/
https://husbanken.no/person/
https://www.arbeidstilsynet.no/
https://www.sintef.no/
https://www.arkitektur.no/
https://www.byggutengrenser.no/