Birkelund PU

2 enetasjes paviljonger med totalt 8 småleiligheter

I 2016 ble vi engasjert av Eidsberg kommune for å se på mulighetene for å oppføre 2 boliger for rusbrukere i Birkelundveien. Planen var opprinnelig 2 enetasjes paviljonger med totalt 8 små leiligheter. Etter diskusjoner med kommunen og tilbakemeldinger fra naboer ble prosjektet etter hvert oppskalert til 10 PU – boliger med tilhørende ansattfunksjoner.

Vi har fulgt prosjektet gjennom hele planprosessen, arbeidet med forprosjektet på vegne av Norconsult og til sist bistått underdetaljprosjekteringen på vegne av Boger Bygg AS.

Oppdragsgiver: Eidsberg kommune, Norconsult AS, Boger Bygg AS
Byggherre: Indre Østfold Kommune
BRA/BTA: Omtrent 2000m2
Ferdigstilt: 2020
Adresse: Birkelundveien 1
Fotograf: Ark Ama AS