Finlandsveien Skiptvet

Spennende visuelle og romlige kvaliteter

Vi ble i 2011 engasjert av Solbrekke Eiendom AS for å prosjektere et boligområde på Finlandsjordet sentralt i Meieribyen, Skiptvedt kommune. Selve tomta utgjør omtrent 6 daa. Tomtas sentrale beliggenhet, kombinert med et ønske om småhusbebyggelse, ga spennende utfordringer knyttet til utnyttelse. Til slutt falt vi ned på en løsning med eneboliger på meget små tomter. Prosjektet består av 13 mer eller mindre identiske eneboliger med carport koblet til bygningskroppen. Tomtene er på 3-400m2 hvor samtlige boliger har private uteoppholdsarealer sør for bygningen. Utnyttelsen skaper et tett bygningsmiljø som har spennende visuelle og romlige kvaliteter. Det er også avsatt areal til en felles lekeplass lengst sørøst i området.

Boligene har saltak og er på 2 etasjer med et bruksareal på omtrent 140m2 (70 per etasje) og inneholder 3 soverom, 2 bad, vaskerom, entre, teknisk rom, bod, soverom og stue i tillegg til utebod i tilknytning til carport. Stue og kjøkken er plassert i samme ende på bygningen og deler av kjøkkenet er åpen i 2 etasjer.

Byggherre: Solbrekke Eiendom AS
BRA/BTA: ca.1800m2
Ferdigstilt: 2014-2019
Adresse: Finlandsveien 2-8
Fotograf: Ark Ama AS