Dovre Omsorgsboliger

Lillesand kommune ønsket å etablere 25 nye omsorgsboliger for demente

Lillesand kommune ønsket etablere 25 nye omsorgsboliger for demente på i tilknytting til Dovre bo og servisesenter lokalisert sentralt i Lillesand kommune. Omsorgsboliger er organisert som en tilnærmet demenslandsby med 3 stykker bokollektivgrupper med felleskjøkken og stue / oppholdsareal for hver bogruppe. De tre bogruppene er organisert rundtet felles service-og vrimleareal som skal fungere som storstue for beboerne og gi en ekstra mulighet til innendørs virksomhet og sosiale aktiviteter.

Utvendig kledning er enkombinasjon av Superwood Sand og Superwood Kull. Det har vært viktig for både Ark-ama AS og kommune at boligene får sin egen identitet, samtidig som det gjennom prosjektet har vært stort fokus til arkitektoniske grep som kan hjelpe beboerne i å minske effekten av ulike stadier av kognitivt svik og demens. Prosjektet er utført i samarbeid med Link Arkitektur.

Tiltakshaver: Lillesand kommune
BRA/BTA: 1641 m2
Ferdigstilt: 2020
Adresse: Fagertunveien 15, Lillesand