Kaupangkvartalet

Skal tilføre Mysen et nyttuterom med god kvalitet.

På vegne av Bloksberg Eiendom ble Arkama i 2011 bedt om å bidra til å utvikle Kaupangkvartalet sentralt i Mysen. Et utkast ble presentert for kommunestyret samme høst og ble godt mottatt. Etter en lang planprosess, med tilhørende mulighetsstudie for utvikling av hele kvartalet, landet vi til slutt på prosjektet slik det fremstår i dag.

Prosjektet består av 2 separate bygningskropper som knyttes sammen under bakken av parkeringskjeller. En lavblokk med 23 leiligheter og en høyblokk med 20 leiligheter. Vi har i arbeidet med prosjektet hatt fokus på at prosjektet også skal tilføre Mysen et nytt uterom med god kvalitet.

Byggherre: Bloksberg Eiendom AS
Entreprenør: Haugerud & Vikeby AS
BRA/BTA: Omtrent 5000m2
Ferdigstilt: 2020
Adresse: Torggata 16 & Korterudbakken 3
Fotograf: Ark Ama AS