Wessel næringspark

Spennende utforming, og høy kvalitet på materialer og løsninger

Wessel eiendom AS ønsket å bygge en næringspark med lager- og logistikkbygg for utleie. I tillegg til fire fleksible lagerbygg, er anlegget planlagt med et felles servicebygg med god kontorkapasitet, kantine og andre personalfunksjoner. Servicebygget har fått en spennende utforming, og høy kvalitet på materialer og løsninger både inne og ute. Både tiltakshaver og entreprenør har valgt å flytte sine kontorer til bygget.

I utgangspunktet ble det planlagt fire mer eller mindre like lagerbygg, men i marsjen har bedriften Rival AS kommet på banen. De to siste lagerbyggene er nå erstattet av et skreddersydd produksjons- og lagerbygg med egne kontorer og personal-fasiliteter for Rival. Bygget får utforming, materialbruk og detaljer som den øvrige bebyggelsen på området, og med ekstra kvalitet lagt til administrasjonsdelen. Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med Anders Byng Strøm i Strøm Arkitektur AS. Ferdigstilt høsten 2021. Bygningen vant Vestby kommunes byggeskikkpris 2021.

Tiltakshaver: Wessel Eiendom AS
Entreprenør: J.I. Bygg AS
BRA/BTA: 6000m2
Ferdigstilt: 2021
Adresse: Hvitstenveien 280
Fotograf: Einar Aslaksen