Sarpsborg scene

Fasaden mot St. Mariegate ble tilbakeført til sin fordums prakt

Sarpsborgs storstue Sarpsborg scene, tidligere Folkets hus tegnet av Arne Pedersen, var sterkt i behov av oppgradering. Listen med ønsker, krav og behov var lang. Vi kom inn i prosjektet sommeren 2017, og ble vist stor tillit når vi begynte å tenke høyt. Etter en uvanlig vellykket konseptfase med stor grad av medvirkning fra byggherre og brukere, lot det seg derfor gjøre å smelte nær 20 delprosjekter sammen til ett, og legge til rette for at Sarpsborg scene fikk sitt velfortjente løft. Inngangspartiet og den opprinnelige fasaden mot St. Mariegate ble tilbakeført til sin fordums prakt, og Sarpsborg scene fikk sin etterlengtede orkestergrav.

Vi ledet prosjekteringsgruppen i utarbeidelse av tilbudsgrunnlaget, og fikk på den måten legge grunnlaget for de aller fleste løsningene. Når sykdom og tilfeldigheter så førte til at vi ble engasjert videre som støtte for byggherren, fikk vi anledning til å følge opp prosjektet på en helt annen måte enn vi kanskje er vant med. Det ble en udelt positiv opplevelse; god tone mellom alle aktører, og et utmerket samarbeid med totalentreprenøren og deres arkitekt, David Gulbrandsen i Meter Arkitektur AS. Dette, i tillegg til dyktige og engasjerte fagfolk «på huset», bidro etter vårt skjønn til et svært tilfredsstillende resultat.

Tiltakshaver: Sarpsborg kommune
Entreprenør: Håkon Hansen byggentreprenør AS
BRA/BTA: 5700m2 (4888m2 ombygging/812m2 tilbygg)
Ferdigstilt: 2020
Adresse: St.Mariegate 38
Fotograf: Ark Ama AS