Enebolig Kammerudåsen

I ett med naturens terreng og fjellformasjoner

Boligen ble utformet i tett samarbeid med oppdragsgiver og flere alternativer ble utprøvd før prosjektet tok sin endelige form. Ny bebyggelse skulle være skånsom mot eksisterende terreng og fjellformasjoner på eiendommen samtidig som bygningen skulle skape en privat skjermet uteplass. Valget falt til slutt på en løsning hvor sokkel under garasje og boligvolum knyttes sammen i en vinkel som rammer inn utearealene.

Adkomst til bolig og garasje ligger en halv etasje over boligens underetasje og de private utearealene og knyttes sammen av en utetrapp integrert i bygningenes sokkel. Boligens oppholdsrom er lagt til nedre nivå og har store glassflater som kan åpnes mot utearealene mens soverom er lagt i gavl mot skogsarealene i nord.

Byggherre: Privat
Entreprenør: Asbjørn Brandsrud AS
BRA/BTA: Omtrent 200m2
Ferdigstilt: 2016
Adresse: Kammerudveien 13, Mysen
Fotograf: Ark Ama AS