Mysen tingrett

Et forslag som gjenspeiler funksjonen klart i bygningens volumoppbygning

Høsten 2021 lyste Domstolsadministrasjonen en konkurranse om nye lokaler for tingretten i Mysen. På vegne av Sander AS utarbeidet Arkama AS et forslag til tinghus plassert på en sentral tomt i Mysen. Et tinghus er delt i en publikumssone og en sikker indre sone for ansatte. Vårt forslag gjenspeiler funksjonen klart i bygningens volumoppbygning.

Et åpent stort volum som inneholder publikumsarealer, rettssaler mm. er plassert langs Anton H Mysens gate, mens et mindre volum for de ansatte ligger skjermet på bygningens bakside. Prosjektet er høsten 2023 under oppføring og antas være ferdigstilt i desember 2023.

Byggherre: Sander AS
Entreprenør: Haugerud & Vikeby AS
BRA/BTA: Omtrent 1200m2
Ferdigstilt: Planlagt desember 2023
Adresse: Anton H Mysens gate 9