Mysen tingrett

Et forslag som gjenspeiler funksjonen klart i bygningens volumoppbygning

Høsten 2021 lyste Domstolsadministrasjonen ut en konkurranse om nye lokaler for Follo og Nordre Østfold tingrett. Deres gamle lokaler var i dårlig stand og tilfredsstilte ikke nye krav til sikkerhet mm. På vegne av Sander AS utarbeidet vi et forslag til en helt ny rettsbygning midt i Mysen sentrum basert på Domstolsadministrasjonens kravspesifikasjon. Prosjektet ble valgt ut som vinneren av Domstolsadministrasjonen. Overtakelsesdato ble avtalt til desember 2023 og detaljprosjektering igangsatt umiddelbart. Etter en hektisk søknadsprosess, hvor også dialog med politikere var sentralt, ble prosjektet godkjent av Indre Østfold kommune og bygging igangsatt.

Et tinghus er en spesialisert bygning med strenge krav til sikkerhet. Vi landet på et konsept hvor bygningens ulike soner (publikum, rettssaler og ansatte) klart fremkommer av bygningens volumoppbygning. Nærmest gata ligger publikumsarealene som åpner seg mot gaten, rettssaler og felles funksjoner ligger skjermet i en midtre del, og arbeidsplasser og ansattefunksjoner plassert på bygningens «bakside» orientert vekk fra gaten. Rettssaler er plassert i bygningens andre etasje av sikkerhetsårsaker. Bygningen er ferdigstilt i desember 2023 og tas i bruk av Domstrolsadministrasjonen tidlig i 2024.

Byggherre: Sander AS
Entreprenør: Haugerud & Vikeby AS
BRA/BTA: Omtrent 1000m2
Ferdigstilt: Desember 2023
Adresse: Anton H Mysens gate 9
Fotograf: Ark Ama AS