Løvetannlia Boligblokker

Lyse og luftige leiligheter med store og åpne rom

Leilighetsbyggene ligger i en sørvendt skråning med balkonger og utendørs oppholdsareal orientert mot syd. Byggene får enkel adkomst til parkeringskjeller på bakkeplan, i tillegg vil det være gangadkomst til leilighetene fra Rudgeveien på nordsiden. Det er tilrettelagt med gjesteparkering, samt sykkelparkering ved innkjøringen til garasjekjeller. I tilknytting til boligbyggene blir det etablert gode parkmessig felles oppholdsarealer over parkeringskjelleren. Her blir det gruslagte gangstier i kombinasjon med plenarealer som omrammes av blomsterkasser med lavt voksende buskplanter.

På nedsiden av boligene blir det etablert et fellesareal med sitteplasser, sandkasse og lekeapparater. De to byggene skal oppføres med en lys teglforblending med et muralt formspråk og løpende teglbånd som understreker bygningens funksjon og etasjer. Teglfasadene kombineres med liggende trekledning i en varm beiset overflatebehandling i tilknytting til balkongene og på den tilbaketrukne 5. etasjen. Leilighetene blir lyse og luftige med store rom og åpen stue/kjøkken-løsning. De store vinduene gir mye lys til interiøret og gir god utsikt over landskapet rundt bygget og inviterer naturen inn.

Oppdragsgiver: Mysen Panorama AS
Entreprenør: Haugerud Vikeby
BRA/BTA: 2 388 m2 BRA
Ferdigstilt: Under prosjektering
Adresse: Løvetannveien 30-32, 1850 Mysen
Illustrasjoner: vY communication

Løvetannlia plan bygg A (.pdf)
Løvetannlia plan bygg B (.pdf)
Løvetannlia situasjonsplan (.pdf)